Wulpstraat, Utrecht

Dit karakteristieke hofje nabij de binnenstad van Utrecht, is in 1938 gebouwd als complex voor sociale woningbouw. Het hofje diende met name als huisvesting voor bejaarden. Het is een van de laatste voorbeelden van een dergelijk authentiek hofje, en daarmee van cutuur-historische waarde.

Bij een eerdere verbouwing van de woningen is zijn de bestaande uitbouwen uitgebreid of deels vervangen. De fundering van deze uitbouwen blijkt onvoldoende draagkrachtig te zijn uitgevoerd waardoor constructieve schade is ontstaan en herstel noodzakelijk is.

Opdrachtgever:       

Het Utrechts Monumentenfonds

 

Uitvoeringstermijn:       

2020 (prognose)

Door NAP ingenieurs zal een generieke oplossing worden ontworpen waarmee aanvullend draagvermogen aan de uitbouwen zal worden toegevoegd. Er zal een oplossing worden gezocht waarmee met licht materieel kan worden gewerkt. De oplossing wordt zodanig ontworpen dat deze op woningniveau kan worden toegepast en dus per vrijgekomen woning kan worden aangepakt.

Gepubliceerd

24-11-2019

Delen