Expertises

Wij laten u graag zien waar we goed in zijn.

Uw expert op het gebied van funderingsherstel

Als ingenieursbureau gespecialiseerd in behoud en herstel van monumentaal erfgoed hebben wij ruime ervaring in onderzoek naar funderingsproblematiek en het uitwerken en begeleiden funderingsherstel. Bij dergelijke projecten ontzorgen wij de klant bij de voorbereiding en de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan de fundering. 

Onze rol van advies tot uitvoering

Onze ervaring is dat het begeleiden van een dergelijk herstelproject niet stopt na het afleveren van constructietekeningen en berekening. Juist tijdens de uitvoering komt onze expertise van pas. Vaak worden tijdens sloop- en graafwerkzaamheden situaties aangetroffen die vragen om een snelle en vooral innovatieve adviseur. Hier maken wij als deskundig adviesbureau het verschil.

Funderingsherstel met kelder
Funderingherstel met gedeeltelijke kelder

Funderingsproblematiek

Een groot deel van de gebouwen in Nederland is gefundeerd op palen. Essentieel voor de houten paalfundering is de grondwaterstand. Doordat de palen in het water staan, kan geen zuurstof toetreden. Wanneer zuurstof in aanraking komt met de houten funderingspaal of met het kesp- en langshout, kan houtrot ontstaan. Gevolg is dat het funderingsmetselwerk verzakt, dit leidt vervolgens tot scheurvorming en scheefstanden.

Nederland kampt met de gevolgen van klimaatverandering. De lange periodes van droogte zorgen voor schommelingen in de grondwaterstand. Paalfunderingen komen steeds vaker droog te liggen, waardoor bacteriële aantasting van het hout optreedt en de funderingsproblematieken toeneemt.

Ook bij een fundering “op staal”, oftewel zonder palen, speelt de grondwaterstand een grote rol in de draagkracht van de fundering. Als de grondwaterstand fluctueert, verandert namelijk ook de draagkracht van de bodem. Bij de grote fluctuaties in de grondwaterstand zoals die in bijvoorbeeld 2023 hebben plaatsgevonden, kan dit leiden tot zakkingen van gebouwen met een dergelijke fundering.

RTL Nieuws waarschuwt voor een dreigende schadepost voor miljoenen huiseigenaren als gevolg van rotte funderingen. Deze waarschuwing benadrukt de cruciale rol van bewustwording, preventie en tijdige actie. Het is een herinnering aan de noodzaak om de relatie tussen klimaatverandering en funderingsintegriteit serie.

Onderzoeken naar funderingsproblematiek

Om de ernst van de funderingsproblematieken te onderzoeken, kunnen wij verschillende onderzoeken uitvoeren:

  • Archiefonderzoek
  • Monitoring van hoogtebouten
  • Monitoring van scheurmeters
  • Lintvoegwaterpassing
  • Vloerwaterpassing
  • Casco funderingsonderzoek
  • Fase 1: bureauonderzoek en metingen
  • Fase 2: fysiek graafonderzoek
Inkassing in het metselwerk van de bouwmuur
Wandwapening en kaswapening van een betonwand van een funderingsherstel

Funderingsherstel

Wanneer uit de onderzoeken blijkt dat de draagkracht van de huidige fundering onvoldoende is, kan NAP ingenieurs een funderingsherstel uitwerken. Dit houdt in dat bij een fundering op palen het bestaande pand op een nieuwe paalfundering en betonvloer gezet wordt. Deze nieuwe funderingspalen worden inpandig aangebracht.

Van de nood kan een deugd worden gemaakt door het funderingsherstel op kelderniveau aan te brengen en zo een extra bouwlaag te realiseren.

Door middel van inkassingen (uitsparingen in het bestaande metselwerk) in de bestaande bouwmuren en gevels, worden deze muren opgevangen door de nieuwe betonvloer. De oude fundering blijft zitten en zakt geleidelijk onder het gebouw vandaan en de nieuwe fundering neemt de draagfunctie over. Uw pand kan vervolgens weer eeuwen mee!

Onze funderingsherstel projecten

We laten u graag zien waar NAP ingenieurs op dit moment mee bezig is. Zie ook onze projectenpagina

Huize Karma in Ouderkerk aan de Amstel

betonconstructie, civiel, funderingsherstel, houtconstructie, rijksmonument, staalconstructie

P.C. Hooftstraat 1

betonconstructie, funderingsherstel, herbestemming, houtconstructie, renovatie, revitalisatie, rijksmonument, staalconstructie, utiliteitsgebouw, winkelfunctie

Westfries Museum, Hoorn

cultuur, rijksmonument

Wulpstraat, Utrecht

funderingsherstel, rijksmonument

Herengracht 524

funderingsherstel, rijksmonument

Leidsestraat 90-92 in Amsterdam

funderingsherstel, onderkelderen, rijksmonument, winkelfunctie

Een duurzame ambitie vraagt om een duurzame constructeur.

Heeft u met uw bouwproject ook duurzame ambities? Wij helpen u tijdens een kosteloos oriënterend gesprek graag op weg met onze kennis en ervaring op het gebied van duurzaam en circulair bouwen.