Kasteel Vaalsbroek (Hotel Bilderberg) in Vaals

Naast het monumentale Kasteel Vaalsbroek ligt een waterreservoir dat als buffer dient voor water dat vanaf de Vaalseberg het dal in stroomt. De dijk rond dit reservoir verkeert in slechte staat en zal worden versterkt.

NAP ingenieurs onderzoekt, in samenwerking met geotechnisch adviesbureau Geonius, de huidige situatie en technische kwaliteit van het dijklichaam. Daar waar nodig zal het dijklichaam worden berekend en hersteld.

Geotechnisch adviseur:                       

Geonius Ingenieurs

Aannemer:                     

Salverda Bouw

Opdrachtgever:                     

Bilderberg Hotel

Uitvoeringstermijn:       

2019-2020

Gepubliceerd

02-10-2019

Categorie

Delen