Huize Karma in Ouderkerk aan de Amstel

Aan de dijk in Ouderkerk aan de Amstel staat een van de laatste houten dijkwoningen van Nederland. Het rijksmonument is door een combinatie van bodemdaling, toegenomen verkeersbelasting en maaiveldophogingen geleidelijk weggezakt achter de dijk en was nog nauwelijks zichtbaar voor het langsrijdende publiek. Bovendien was de dijkwoning door de enorme scheefstand nagenoeg onbewoonbaar geworden. Zo is het idee ontstaan de woning weer boven de dijk uit te tillen.

Door eerst een nieuwe onderheide funderingsplaat onder de dijkwoning aan te brengen is een stabiele basis gecreëerd waarop vervolgens de vijzelconstructie kon worden geplaatst. De vijzelconstructie is zodanig ontworpen dat een totale vijzelslag van ca. 100cm kon worden gerealiseerd, zonder daarbij de stabiliteit van het monument in gevaar te laten komen. 

 

Na aanbrengen van de vijzelconstructie zijn eerst de ontstane zakkingen in het monument volledig gecorrigeerd. Vervolgens is de dijkwoning in slechts twee dagen tijd één meter opgetild zodat deze weer boven de dijk uit stak. Na de vijzelwerkzaamheden is vanaf de funderingsplaat de gevel opgemetseld tot onder het monumentale houten casco.  

Eigenaar:                       

Particulier

Architect:                       

Eveline Vinkenborg

Aannemer funderingsherstel en vijzelwerk:       

De Coogh Funderingstechnieken

Aannemer aanbouw   

Scheppingen Bouw

Time lapse en beelden   

Taco Roest

 

Mooie bijkomstigheid van deze vijzelingreep is dat achter de dijkwoning nu ineens een tweelaags uitbouw mocht worden gerealiseerd. Dit omdat de goothoogte van het monument als maatgevend was vastgelegd in het bestemmingsplan. Van deze regel is dankbaar gebruik gemaakt door de architect.