De Ambassadeur in Castricum

In Castricum staat sinds 1977 het appartementencomplex “De Ambassadeur” ontworpen door Cees Dam. Na bijna 50 jaar is aan het gebouw te zien dat de tijd zijn sporen heeft nagelaten. Blootliggende wapening, scheuren in het metselwerk en minimale isolatie zorgen ervoor dat het gebouw grootschalige vernieuwing nodig heeft. Op basis van het ontwerp van useless studio is samengewerkt om tot een duurzame oplossing te komen en het casco zo veel mogelijk her te gebruiken.

NAP ingenieurs heeft hiervoor eerst een visuele inspectie gedaan van het complex om de schades en gebreken in kaart te brengen. Ook is er gebruik gemaakt van een 3D-scanner om de vervormingen van het casco en daarmee de kwaliteit van de fundering in kaart te brengen. Op basis van deze scan kon geconcludeerd worden dat het casco een minimale zetting had ondergaan in het bijna 50jarige bestaan.

 

Op basis van de visuele inspectie is samen met Nebest zeer plaatselijk destructief onderzoek uitgevoerd om de staal- en betonkwaliteit vast te stellen. Deze bleek hoger dan volgens de bekende stukken mocht worden aangenomen. Hierdoor was het mogelijk om de bestaande constructie volledig her te gebruiken en te voorzien van mooie beeldbepalende plantenbakken.

Opdrachtgever:

VvE De Ambassadeur

Projectleiding:

NL Bouwmeesters

Architect:

useless studio

Bouwfysica:

Blonk advies

Onderzoek casco:

Nebest