KLM hangar 14 op Schiphol

Hangar 14 is een van de grootste hangars op het Schiphol terrein. De hangar wordt door KLM gebruikt om onderhoud aan vliegtuigen uit te voeren. Omdat de vraag naar deze werkzaamheden toeneemt wordt de huidige hal toekomstbestendig uitgebreid en aangepast.

Bij de uitbreiding zijn diverse ingrepen in de gevel gedaan, bestaande kolommen verplaatst en verwijderd en is een nieuw laaddock geplaatst. Ook zijn een aantal nieuwe gebouwen gerealiseerd. De bestaande constructie is bij de ingrepen in de bestaande bouw zo veel als mogelijk hergebruikt. Zo zijn bestaande paalfunderingen hergebruikt en zijn bestaande betonbalken gedeeltelijk gesloopt met behoud van wapening, om geen nieuwe balken te hoeven storten. De nieuwe bouwdelen zijn waar mogelijk uitgevoerd in bio-based materialen.

Aannemer:                     

J.P. van Eesteren

Onderaannemer Staal:                     

Constructiebedrijf de Groot

Uitvoeringstermijn:       

2020-2021

Beeld:

BOB GEILINGS / Parool

Voordat de funderingspalen van de nieuwbouw aangebracht konden worden is uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke restanten van bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Een van de verplichte vooronderzoeken bij bouwen op Schiphol.