Reestraat 22 in Amsterdam

In de Reestraat in Amsterdam ondergaat een historisch pand een totaalverbouwing, bij deze totaalverbouwing wordt de fundering hersteld waarbij er een uitgediepte kelder wordt gerealiseerd.

Dit prachtige grachtenpand, met fraaie metselwerkdetails in de voorgevel, is met een breedte van amper 4,0 meter een smal pand. Het pand herbergt verschillende functies. 

In de tijdelijke situatie wordt het pand opgevangen door een tafelconstructie. Het bijzondere hieraan is dat het een verloren tafelconstructie betreft, dat houdt in dat in de eindsituatie de tafelconstructie als draagconstructie fungeert voor de nieuwe houten balklaag van de begane grond.

Het gehele pand wordt verbouwt, zo wordt de hele bestaande achtergevel verwijderd en wordt er een momentvast stalen portaal over vier verdiepingen gerealiseerd om de stabiliteit van het pand te waarborgen. In de nieuwe berging is een belastingreservering meegenomen voor een eventueel later te realiseren lift. Speciale aandacht behoeft de nieuwe balkonconstructie, welk niet met kolommen mocht afdragen op een nieuwe fundering, maar uitkragend aan de gevel uitgevoerd diende te worden.

Daarnaast zijn alle balklagen op alle verdiepingen vervangen. De aannemer had vanuit uitvoeringsoverwegingen de voorkeur om de bestaande balklagen niet op te klampen, maar om nieuwe balklagen aan te brengen op stalen hoeklijnen. Ook kende het pand een dusdanige scheefstand, dat veel hoogte verloren zou gaan bij het uitvlakken van de bestaande balklagen. Om dit te realiseren was speciale aandacht benodigd voor de tijdelijke stabiliteit.

Project Management:

Savills Building & Project Consultancy

Architect:

Hollandse Nieuwe

Aannemer funderingsherstel:

Funderingstechnieken De Coogh

Aannemer:

Salverda

M&E adviseur:

HE Adviseurs