Hotel Arena in Amsterdam

Voordat Hotel Arena als hotel in gebruik werd genomen heeft het diverse functies gekend. Bij oprichting heette het het Sint Elisabeth Gesticht en was het een onderdak voor Rooms-Katholieke meisjes. Ook hebben de 'Damslapers', een groep hippies die van de Dam werden verjaagd, er tijdelijk onderdak gehad, tot het grondig werd gerenoveerd tot het huidige 4-sterren hotel.

Bij een aanstaande verbouwing van het hotel zullen een aantal aanpassingen worden gedaan:

  • Er wordt in een bestaande monumentale kapconstructie een nieuwe verdieping gerealiseerd. Deze verdieping wordt opgebouwd uit CLT-vloer- en wandelementen.
  • Op de bestaande binnenplaats van het complex wordt een nieuwbouw t.b.v. receptie en lounge gerealiseerd. De nieuwebouw bestaat uit een bio-based draagstructuur met een invulling van glas en een groen dak;
  • Aan een van de bestaande vleugels zal een nieuwe lift worden gebouwd;
  • De bestaande hellingbaan aan de parkzijde van het hotel wordt vernieuwd. Daarbij worden een aantal bestaande trappen en hellingbanen vervangen door één grotere hellingbaan.

Alle ingrepen zijn ontworpen door Team V architectuur. NAP ingenieurs is als constructief adviseur bij dit project betrokken.

Architect:                       

Team V architectuur

Uitvoeringstermijn:       

2020