Cash for Work programma, Jordanië

Het Cash for Work programma in Jordanië is opgestart om verschillende bevolkensgroepen te laten samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Bij dit werken bouwen Syrische vluchtelingen, in samenwerking met Jordaniërs aan de revitalisatie van een aantal publieke gebieden in Jordanië die om diverse redenen in verval zijn geraakt.

Bij de revitalisatie wordt de inrichting van de publieke gebieden geoptimaliseerd en afgestemd op de projectspecifieke locaties. Er worden onder andere schaduwdaken en speelvelden gebouwd. Ook wordt op innovatieve wijze voorzien in waterbufferend vermogen van de gebieden. Onder één van de nieuwe toegangstrappen binnen het project is bijvoorbeeld een buffervat met pompmogelijkheid ontworpen om het schaarse regenwater op te kunnen vangen.

Landschapsarchitect:                       

Lodewijk Baljon architecten

Geohydrologisch advies:                     

Wareco ingenieurs

Civieltechnisch advies:                     

SmitsRinsma

Opdrachtgever:                     

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Zuzammenarbeit)

Uitvoeringstermijn:       

2020