Constructeur Amsterdam

Nieuw Amsterdams Peil

Een jong en ambitieus ingenieurs/constructeurs bureau met roots in de Amsterdamse binnenstad. We hebben heldere kernkwaliteiten: duurzaam 🌳innovatief 💡en benaderbaar🤝  . En onze naam zegt het al: wij willen als bureau een nieuwe standaard zetten voor onze rol als constructeur aan de ontwerptafel.

Onze focus is een prettige samenwerking te creëren, waarbij heldere communicatie centraal staat. We willen daarin proactief zijn en grensverleggend construeren . Als constructief adviseur zijn we betrokken bij projecten in stedelijk gebied. Dat kan een monumentaal grachtenpand  zijn maar ook een nieuwbouwproject dat op een binnenstelijke locatie moet worden gebouwd, met alle constructieve en logistieke uitdagingen die daarbij horen. Het zijn projecten waar wij als constructeurs voor warm lopen en waar wij u graag bij helpen. 

En we doen niet alleen maar grote projecten. Juist de puzzels op een postzegel worden wij enthousiast van. Dus heeft u plannen voor een funderingsherstel, dakuitbreiding, uitbouw of muurdoorbraak? Ook dan helpen we u graag verder! 

Met ons kantoor in het centrum van Amsterdam, aan de Grote Bickersstraat, zijn we dicht bij u, de klant. Het is de vertaling van een van onze pijlers: we zijn een benaderbaar ingenieursbureau. Vanuit het centrum zijn we snel op locatie. Op de fiets in Amsterdam ❌❌❌, en met OV of de deelauto in de rest van de randstad. Wij zijn van mening dat bij aanpassingen aan bestaande bouwwerken, projectbezoeken noodzakelijk zijn om constructieve ingrepen op de praktijk af te stemmen. Daarbij proberen we altijd met het oog op duurzaamheid te onderzoeken welke constructiedelen kunnen worden hergebruikt om impact op het milieu te minimaliseren.

Constructieve optimalisatie

Vallen de bouwkosten van uw project hoger uit dan gedacht? Bent u op zoek naar alternatieve bouwwijzen om de bouwsnelheid van uw plan te verhogen? Of heeft u een duurzaamheidsambitie voor uw project en bent u benieuwd of u materiaal kunt besparen? Bij constructieve optimalisatie 📝 gaan wij kijken waar we uw project kunnen optimaliseren. Door innovatief 🎨 om te gaan met materiaaleigenschappen onderzoeken we waar materiaal kan worden bespaard.

Wij helpen uw bouwplan constructief te optimaliseren, zowel bovengronds als ondergronds. 

Wij verschuilen ons niet achter normbladen of uitspraken als ‘dat doen we altijd zo’. We denken graag mee aan niet alledaagse, innovatieve, oplossingen waarmee kwaliteit geborgd blijft. Met behulp van geavanceerde 3D rekensoftware optimaliseren we op detailniveau. Daarmee is vaak meer mogelijk dan met meer conventionele rekensoftware. Ook kunnen we beoordelen of andere bouwmethoden of werkvolgorden tot lagere bouwkosten of een hogere bouwsnelheid voor uw project kunnen leiden. Als constructief adviseur worden wij vaak ingeschakeld om mee te denken over de uitvoerbaarheid van projecten. Daarmee staan we dicht bij de praktijk. Die kennis en kunde passen we ook aan de voorkant toe door in het ontwerpstadium mee te denken in praktische oplossingen voor uw project.

We gaan innovatieve, niet alledaagse, constructieve oplossingen niet uit de weg. We stellen u graag op de hoogte van ontwikkelingen in de markt die voor uw project relevant zouden kunnen zijn. Onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van het eerste volledig circulaire paalsysteem, de Duurzaam Funderingsherstel Eco paal bevestigt deze innovatieve houden. Heeft u een innovatief idee waarmee u uw project denkt te kunnen optimaliseren, dan denk wij daarover graag met u mee.