Westfries Museum, Hoorn

Het Westfries Museum is gevestigd in een monumentaal ensemble van gebouwen aan de Roode Steen in Hoorn . De gebouwen hebben door de eeuwen heen diverse functies vervuld, waaronder een vergaderplaats voor de Gecommitteerde Raden in West-Friesland en het Noorderkwartier.

Om inzicht te krijgen in het eventueel benodigde onderhoud van het complex, is onderzoek gedaan naar de huidige technische staat. Het onderzoek is uitgevoerd door NAP ingenieurs in samenwerking met TPAHG architecten. Bij het onderzoek zijn de panden binnen het complex visueel geïnspecteerd en zijn diverse metingen en inspecties uitgevoerd. Met deze data is een objectieve beoordeling gegeven volgens de hiervoor geldende richtlijnen. Daarbij is aan de opdrachtgever een advies is gegeven over termijnen waarbinnen onderhoud te verwachten is.

Architect:                       

TPAHG architecten

Opdrachtgever:                     

Gemeente Hoorn

Uitvoeringstermijn:       

2019

Forografie:       

Holland.com

Gepubliceerd

12-02-2020

Delen