Verduurzaming complexen Hugo de Grootplein

Rond het Hugo de Grootplein in Amsterdam worden een aantal monumentale woningblokken, gebouwd omstreeks 1895, gerenoveerd en verduurzaamd door wooncorporatie Ymere. De verduurzaming zal resulteren in toekomstbestendige, onderhoudsarme en vooral groene huurwoningen op een toplocatie in de stad. 

Bij de verduurzaming van het dak, naar ontwerp van TPAHG architecten, wordt de dakconstructie waar nodig hersteld en voorzien van een hoogwaardig isolatiepakket.  

Uitgangspunt bij deze verduurzaming is een pragmische aanpak van de bestaande constructie. Door de bestaande spantconstructies te inspecteren en in te meten kon gebruik worden gemaakt van de NEN8700. Een norm die handreiking biedt voor berekening van de bestaande draagconstructies en aanpassingen daaraan. Doordat veiligheidsfactoren hiermee konden worden gereduceerd, hoefden slecht een aantal houten spanten te worden versterkt om het aanvullende gewicht uit het dakpakket te kunnen dragen.

Opdrachtgever:

Wooncorporatie Ymere

Architect:

TPAHG architecten

Hoofdaannemer:

Klomp BV

Lenferink bouw

Comfort Partners TBI

Uitvoering:

2021