Slotweg 42-44 in Egmond aan de Hoef

In Egmond aan den Hoef staat een van de grootste en mooiste burchten van Holland, namelijk het stamslot van de Heren van Egmont. Vandaag de dag staan er nog 6 rijksmonumenten, waaronder de fundamenten van het kasteel en de behouden Slotkapel daterend uit 1433. Na vele jaren planvorming is begonnen met de herontwikkeling. Het Slotkwartier moet op deze bijzondere plek ruimte bieden aan bezoekers om de geschiedenis mee te krijgen.

Slotweg 42-44 zijn in slechte staat. Het renoveren van deze panden vergt dan ook bijzondere aandacht. De monumentale waarde mag niet verloren gaan in combinatie met de verduurzaming die zo nodig is. Om deze reden heeft TPAHG architecten samen met NAP ingenieurs getracht zoveel mogelijk van de bestaande constructie te handhaven en alleen daar waar nodig te herstellen. Zo worden bestaande balkkoppen vernieuwd waar nodig, wordt de gevel opgevangen en worden gesloopte onderdelen van de kapconstructie hergebruikt in de rest van het pand.

Opdrachtgever:

Gemeente Bergen

Projectleiding:

BOEi

Architect:

TPAHG architecten

Aannemer:

Pronk Restauratie B.V.

Beelden:

Hans Brouwer | Habro Fotografie

 

Gepubliceerd

20-11-2023

Delen