Heat Source Zeeburg

In de nabije toekomst zal Heat Source Zeeburg alle woningen alle woningen en bedrijven op Zeeburgeiland voorzien van warmte. Deze warmte-installaties draagt op deze manier bij aan de ambitie van Amsterdam om afscheid te nemen van aardgas. De functie van de installatie wordt op een prominente locatie aan de IJburglaan en de Ring gepresenteerd.

De architect heeft voor het ontwerp de functionaliteit van de installaties als vertrekpunt genomen. De installatie bestaat uit een 30 meter hoog buffervat aan de noordzijde en een pompgebouw aan de IJburglaan. De installaties komen samen in één gebouw door het gebruik van een architectonische muur. Het gebouw zorgt voor dialoog met de passanten door zorgvuldig geplaatste gevelopeningen. Passanten krijgen inzicht in de wereld van de warmte middels het raam in de afgeronde hoek van het pompgebouw. Op de Ring is het buffervat voor automobilisten een markering van Zeeburgeiland en het visitekaartje van de bedrijvenstrook waar het gebouw aan staat.

Veel aandacht is uitgegaan naar de integratie van het gebouw in het lokale ecosysteem door aan te sluiten op de bestaande habitats. Zo wordt bijvoorbeeld het terrein binnen de muur als bloemrijk grasland ingericht, vergelijkbaar met wat aan de oostzijde van de locatie te vinden is. De bloeiende planten dragen bij aan het foerageergebied voor vleermuizen, huismussen en nestbroeders door het aantrekken van veel insecten. Voor de vogels en vleermuizen is rekening gehouden met nestkastvoorzieningen die zijn geïntegreerd in het gebouw.